Polityka prywatności i plików cookies

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: tomaszlipski.pl.

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Tomasz Lipski prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą TL MEDIA Tomasz Lipski z siedzibą w Linkowie, adres: Linków 5,
96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351614134, REGON: 386709890.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@tomaszlipski.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

• Prowadzenie newslettera
• Obsługa zapytań przez formularz
• Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i
ich zachowaniu w następujący sposób:
• Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane,
które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
• Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików
cookie (tzw. „ciasteczka”).
• Obsługa zamówień produktów cyfrowych..

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

• Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera
operatora: ZENBOX SP Z O O (KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558)

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:

• firma hostingowa na zasadzie powierzenia
• operatorzy płatności
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają
z danych w celu realizacji celu działania strony
• firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

• dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
obsługi Serwisu.
• W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności
polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu
bezpośredniego.
• Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to,
że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika,
w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
• Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP).
• Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację
ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e- mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
• Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu
obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego,
rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w
czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

• Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania
serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

• Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez
Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie
przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

• Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na
dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika
na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe
użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w
praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych
od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem
takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
• Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia
powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA)
wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.
Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych
dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa
bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
użytkownika.
• Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w
odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do
użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on
zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest operator Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne
techniki marketingowe”;

• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”
pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące
z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc.
z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może
zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie
obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze stron www.

Scroll to Top